Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van kracht. Bij het maken van een reservering ga je volledig akkoord met deze voorwaarden, zonder uitzonderingen.

 • Ik begrijp dat de service aangeboden door mijn massagetherapeut geen vervanging is voor medische zorg.
 • Ik begrijp dat mijn massagetherapeut niet gekwalificeerd is om enige vorm van aanpassingen uit te voeren op de wervelkolom en andere gewrichten, voorschrijven van recepten van medische aard, diagnoses stellen en het behandelen hiervan van welk medische aard of het behandelen van psychische en of andere mentale ziektebeelden.
 • Ik verklaar dat ik mijn massagetherapeut heb ingelicht van alle medische condities en ander lichamelijk letsel die mij bekend zijn en medicijngebruik.
 • Ik verklaar mijn massagetherapeut te informeren van alle veranderingen in mijn gezondheid en elk ander medische aspect zodat deze constant de behandeling voorgaande kan aanpassen. 
 • Ik begrijp dat er nooit of te nimmer en in welke omstandigheden dan ook een aansprakelijkheid op de massagetherapeut zal plaatsvinden. Alles wat er gebeurt en plaatsvind onderga ik geheel op eigen risico en door de massage te reserveren en te ondergaan, ga ik tevens akkoord met alles wat er tijdens die massage zal plaatsvinden.
 • Ik verklaar dat wanneer ik me niet geheel op mijn gemak voel (door welk aard dan ook), dit onmiddellijk ter kennis geef om misverstanden te voorkomen.
 • Bij het niet komen opdagen op een afspraak, dus een “NO SHOW” wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Indien het om een no show bij een  gratis workshop of massage gaat, wordt het principe gehanteerd dat het vergelijkbare volledige standaard tarief voor de tijdsduur in rekening wordt gebracht. Tevens kunnen kunnen toekomstige afspraken door de massagetherapeut tenietgedaan worden en nieuwe afspraken worden geweigerd.
 • Ik begrijp dat een annulering van gemaakte afspraken minimaal 24 uur van tevoren moet plaatsvinden, daar anders het gehele verschuldigde bedrag in rekening wordt gebracht. Indien het om een annulering  bij een  gratis workshop of massage gaat, wordt het principe gehanteerd dat het vergelijkbare volledige standaard tarief wordt gehanteerd. Mocht de vrijgekomen tijd alsnog kunnen worden ingevuld doordat een andere client een afspraak op de vrijgekomen tijd boekt, wordt enkel het evt ontstane prijsverschil in rekening gebracht.
 • Indien ik een kortingscode gebruik, dan is dit behorende het doel waarvoor deze bestemd is. Indien een kortingscode wordt gebruikt anders dan de specifieke doelgroep, dan wordt de evt onterechte verleende korting teniet gedaan.
 • Ik ga akkoord met vrijwaring van enige vorm van aansprakelijkheid naar mijn massagetherapeut gedurende nu en naar de toekomstige sessies met relatie tot de massages en de service van mijn massagetherapeut.
 • De massagetherapeut heeft altijd de mogelijkheid om afspraken te annuleren indien er omstandigheden zijn waarvoor dit nodig is. 
 • Ik begrijp dat als ik minderjarig ben, ik toestemming moet hebben van een ouder of een voogd, voordat ik een afspraak kan maken. Bij twijfel kan de massagetherapeut vragen om een ID. Mocht blijkt dat je minderjarig bent en geen toestemming van een ouder of voogd hebt, dan wordt de afspraak geannuleerd en worden de kosten in rekening gebracht.
 • Indien je ouder of voogd bent van een minderjarige client die bij de massagetherapeut een afspraak maakt, dan is je toestemming noodzakelijk. Ga je akkoord, dan ben je als ouder / voogd ook akkoord met alle voorwaarden zoals beschreven in deze verklaring.