Massagetherapie onder de 18 jaar

Voor cliënten onder de 18 jaar is toestemming van een ouder/voogd echt noodzakelijk. Mijn massages zijn uiterst respectvol en worden met zeer grote zorgvuldigheid gegeven, maar het blijven blootgewone massages, waarbij je als client geheel ontkleed en (uiteindelijk) zonder bedekking van een handdoek op de massagetafel ligt. Deze massagevisie pas ik toe bij al mijn cliënten, ongeacht geslacht of leeftijd, daar het namelijk mijn overtuiging is dat door deze manier van overgave er veel meer effect kan worden behaald uit de massage. Dit mag voor niemand een verrassing zijn en ik wil achteraf geen problemen omdat ouders daar soms anders over denken dan de meeste tieners en jongeren zelf. Het moet voor iedereen goed en vertrouwd voelen. Bij de Massage voor tieners en jongeren heb ik een speciaal stappenplan opgenomen, zodat je langzaam kan wennen aan mijn blootgewone massages.

Respectvol en veilig

Als ouder kunt u uw kind met een gerust hart aan me toevertrouwen, hij of zij is echt in uiterst veilige, zeer respectvolle en vertrouwde handen. Ik geef veel meer massages aan kinderen en jongeren, met echt fantastische resultaten. Mocht je als ouder twijfelen of een massage goed is voor uw kind? Ik kan bij voorbaat aangeven dat hij of zij het geweldig zal vinden en dat je ook als ouder soms versteld zal staan van de resultaten.

Eerste Bezoek

Bij het eerste bezoek ga je als ouder (of begeleider) mee naar de massageruimte. We voeren voorafgaande aan de massage een kort introductiegesprek. bv wat de rede is voor de massage of er specifieke klachten of problemen zijn en zo verder. Alle vragen die je als ouder daarbij hebt mag je gewoon stellen! Daarna stemmen we samen af of je als ouder gedurende de gehele 1e massage aanwezig wilt blijven of niet. Wil je dit als ouder niet, dan begeleid ik je weer naar buiten en maken we afspraken over het ophalen.

Vervolg Afspraken

Vanaf de tweede massage is het altijd 1 op 1 tussen client en masseur. Het is dan niet meer mogelijk om als ouder mee naar de massageruimte te gaan, want ook het gesprekje voorafgaande aan de massage is persoonlijk en vertrouwelijk, ook voor kinderen en jongeren. Uit praktijkervaring weet ik dat kinderen en jongeren veel vrijer zijn in hun communicatie als dat 1 op 1 met mij is, zonder dat daar verder iemand bij aanwezig is.  

Brengen en Ophalen

Het is niet mogelijk om als ouder of begeleider binnen te wachten totdat de massage is afgelopen. Natuurlijk mag u uw kind wel tot aan mijn voordeur begeleiden. Als ouder zorg je er dan voor dat je 1,5 uur later weer in de buurt bent en wacht u even totdat de voordeur weer open gaat. Natuurlijk kan ik u ook bellen als de massage is afgerond of appen we even, zodat ik weet dat u weer in de straat geparkeerd staat.


1e bezoek zelfstandig

Kom je als client onder de 18 alleen op bezoek voor je eerste massage, zonder begeleiding? Dan wil ik graag voorafgaande aan je eerste afspraak contact hebben met een van je ouders. Laat een van je ouders contact opnemen, dan kunnen we even telefonisch afstemmen. Ik wil ook graag dat een van de ouders dan mijn vrijwaringsverklaring ondertekend, zodat je die bij je eerste bezoek mee kan brengen. Daarna mag je natuurlijk altijd ook zelfstandig op bezoek komen.